inici

REFERÈNCIA

Roig, Jaume (2010), The Mirror’ of Jaume Roig. An Edition and an English Translation of MS. Vat. Lat. 4806, ed. de María Celeste Delgado-Librero, Tempe (Arizona), Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies (Medieval and Renaissance Texts and Studies).

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Roig, Jaume
Any de publicació:2010
Títol de llibre:The Mirror’ of Jaume Roig. An Edition and an English Translation of MS. Vat. Lat. 4806
Editor/s:Delgado-Librero, María Celeste
Lloc de publicació:Tempe (Arizona)
Editorial:Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Títol de la col·lecció:Medieval and Renaissance Texts and Studies

RESUM

Estudi preliminar, transcripció del manuscrit únic de l’obra i traducció inglesa en prosa.

Ajuda:
X