inici

REFERÈNCIA

Roig, Jaume (1905), Spill o Libre de les dones per Mestre Jacme Roig, ed. de Roc Chabàs, Barcelona / Madrid, L'Avenç (Bibliotheca Hispánica).

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Roig, Jaume
Any de publicació:1905
Títol de llibre:Spill o Libre de les dones per Mestre Jacme Roig
Editor/s:Chabàs, Roc
Lloc de publicació:Barcelona / Madrid
Editorial:L'Avenç
Títol de la col·lecció:Bibliotheca Hispánica
Descriptor/s:any 1905 | Chabàs | Edició | edició crítica | llibre de les dones | Spill

RESUM

Edició crítica a base del manuscrit únic i amb les variants de totes les edicions anteriors al segle XX, un estudi biogràfic de l'autor, un comentari filològic, etc. [¿?]

Ajuda:
X