inici

REFERÈNCIA

Roig, Jaume (1928), Llibre de les dones o Spill, ed. de Francesc Almela i Vives, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics).

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Roig, Jaume
Any de publicació:1928
Títol de llibre:Llibre de les dones o Spill
Editor/s:Almela i Vives, Francesc
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Barcino
Títol de la col·lecció:Els Nostres Clàssics
Descriptor/s:Almela i Vives | Edició | edició crítica | glossari | prosificació

RESUM

Amb notes i glossari. Els versos apareixen editats amb una disposició pròpia de la prosa. [¿?]

Ajuda:
X