inici

REFERÈNCIA

Roig, Jaume (1929-1950), Spill o Llibre de consells, 3 vols., ed. de Ramon Miquel i Planas, Barcelona, Orbis (Biblioteca Catalana).

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Roig, Jaume
Any de publicació:1929-1950
Títol de llibre:Spill o Llibre de consells
Editor/s:Miquel i Planas, Ramon
Lloc de publicació:Barcelona
Nombre de volums:3
Editorial:Orbis
Títol de la col·lecció:Biblioteca Catalana
Descriptor/s:Edició | edició crítica | Llibre de consells | Miquel i Planas | Spill

RESUM

És l'edició que transcriu més fidelment el manuscrit de la Biblioteca Vaticana, únic que ens ha preservat l'obra. [¿?]

Ajuda:
X