inici

REFERÈNCIA

[Roig, Jaume] (2006), Espill, ed. d'Antònia Carré, Barcelona, Quaderns Crema.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Roig, Jaume
Any de publicació:2006
Títol de llibre:Espill
Editor/s:Carré, Antònia
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Quaderns Crema
Descriptor/s:any 2006 | Barcelona | Carré | Edició | edició crítica | espill

RESUM

Text modernitzat del ms. de la Vaticana, acarat a una versió gaudible al català modern. Comentaris de tota l’obra dividida per seccions (pp. 601-807), glossari de termes arcaics, índex bíblic, índex de noms propis i bibliografia. [BBAHLM]

Ajuda:
X