inici

REFERÈNCIA

Roig, Jaume (2010), L'Spill, ed. d'Anna Isabel Peirats, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Roig, Jaume
Any de publicació:2010
Títol de llibre:L'Spill
Editor/s:Peirats, Anna Isabel
Lloc de publicació:València
Editorial:Acadèmia Valenciana de la Llengua
Descriptor/s:any 2010 | Edició | edició crítica | espill | Peirats

RESUM

Edició crítica anotada de l’Spill de Jaume Roig en dos volums i un CD a càrrec de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a obra que inicia la Col·lecció de Clàssics Valencians.Aquesta edició, d’enquadernació impecable, presenta al primer volum un estudi introductori de l’autor, tractament del text a mode de sermó, en la tradició de les Artes praedicandi, o com a obra satírica i burlesca, mitjançant una anàlisi de les diverses formes de comicitat: humor negre, sàtira, humor sexual.També es fa una anàlisi de la temàtica de la misogínia medieval, així com de l’Immaculisme de la Verge, tema que a l’Spill es planteja de manera oberta. No cal oblidar altres temàtiques que s’estudien en aquest volum, com el folklore, la medicina, o l’estil literari de l’Spill.Al segon volum de l’edició es transcriu el text a doble columna, seguit d’una anotació filològica que contextualitza l’obra en la literatura medieval, la tradició patrística, la medicina…

 Completa el volum un complet índex temàtic, de motius folklòrics, de figures bíbliques, així com una extensa bibliografia. A més a més l’edició està acompanyada d’un CD amb l’edició electrònica, les variants textuals de totes les edicions i el Manuscrit original 4806 de la Biblioteca Vaticana de Roma. [AIP]

Ajuda:
X