inici

REFERÈNCIA

Roig, Jaume (1561), Libre de les dones, més verament dit de consells profitosos y saludables..., ed. de Joan de Arcos, València.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Roig, Jaume
Any de publicació:1561
Títol de llibre:Libre de les dones, més verament dit de consells profitosos y saludables...
Editor/s:Arcos, Joan de
Lloc de publicació:València
Descriptor/s:any 1561 | Cortey | Edició | edició anterior al segle XX | libre de les dones | València
Ajuda:
X