inici

REFERÈNCIA

Roig, Jaume (1735), Lo libre de les dones e de concells, ed. de Carles Ros, València, Josep Garcia.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Roig, Jaume
Any de publicació:1735
Títol de llibre:Lo libre de les dones e de concells
Editor/s:Ros, Carles
Lloc de publicació:València
Editorial:Josep Garcia
Descriptor/s:any 1735 | Edició | edició anterior al segle XX | libre de les dones | Ros
Ajuda:
X